EKSISTENTIELLE PROBLEMSTILLINGER

Igennem livet kan vi have perioder, hvor vi oplever, at det er svært at være menneske. Det kan skyldes ydre hændelser i vores omverden, som f.eks. dødsfald, akutte kriser eller tab af relationer (partner, venner, familie eller nære arbejdsrelationer).

Men det kan også have med vores indre oplevelsesverden at gøre, f.eks. en uforklarlig livssmerte, identitetskrise, depression, angst eller selvværdsproblemer.

Nogle oplevelser kan opstå ”ud af det blå”, mens andre har fulgt os nærmest hele livet. For nogle mennesker kan det udvikle sig til selvskade, spiseforstyrrelser, selvmordstanker eller bare en generel manglende lyst til at deltage i livet omkring os.

En følelse af: ”Stop verden, jeg vil af”.

Eksistentielle problemer er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske. De udvikler os og vores relationer. Men de kan være hårde at være i og at kæmpe imod, især hvis man føler sig alene. Om end vi alle skal svømme i de eksistentielle farvande, er det ikke meningen med livet, at strømmene skal være så stærke, at vi bliver trukket under i tide og utide eller i værste fald ender med at drukne i dem.

Kæmper du med eksistentielle problemstillinger som sorg, meningsløshed, tomhed og ensomhed, er der hjælp at hente. Har du sorg og sår fra din fortid, er det vigtigt at få det bearbejdet og lagt til ro, så du kan finde fred med det og i dig selv. Livssmerte, som mange af os oplever i stigende grad, er ikke en grundforudsætning for vores hverdag. Alle fortjener at opleve livsglæde, også du.

Er det muligt, så del dine tanker og følelser med nære andre. Og forsøg at finde glæde og sanselighed i de små ting i din dagligdag og i naturen. I mange tilfælde vil det kunne hjælpe dig lidt videre. Er det af forskellige grunde ikke tilstrækkeligt eller ikke muligt, så kan du finde hjælp i terapi hos mig. Sammen finder vi små øer til dig, som du kan genfinde din energi og livsglæde på. Og sammen får vi dig over tid navigeret sikkert ind til land.  

Husk, at alting er foranderligt over tid, også din smerte og sorg. Du behøver ikke at være alene i kampen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere