OM MIG

Jeg er uddannet psykolog fra 2007 og har siden da arbejdet som klinisk psykolog blandt andet i Københavns Kommune, Forsvaret og Ungdomspsykiatrien. Jeg har erfaring med en bred række af de eksistentielle temaer og svære problemstillinger, der møder os i livet som unge og voksne.  

I min klinik vil du opleve en psykolog og et medmenneske, der møder dig med nærvær, varme, nysgerrighed og humor. Du mødes med en grundlæggende accept af, at der er en grund til, at du er, hvor du er. Det er min erfaring, at der er en intention og mening med vores forsvar og reaktioner. Også selv om de måske ikke (længere) er hensigtsmæssige for det liv, vi gerne vil leve. Et forløb hos mig kan være af kortere eller længere varighed, alt afhængigt af hvor afgrænsede problemstillinger, du kommer med, og hvad du ønsker at arbejde med.

I samtalerne går vi sammen på opdagelse i dine livstemaer og livsmønstre. Vi ser på det, der tynger dig fra din fortid/i din nutid og på, hvad du alternativt ønsker dig for din fremtid. Jeg vejleder dig til at møde og rumme de sværere sider af dig, så de derved enten kan integreres bedre i dit liv eller slippes helt fri.

Jeg har øje for, at forskellige dele af dig arbejder i forskellige tempi i (og nogle gange imod) processen. Så du vil også opleve, at jeg igennem vores forløb har et fokus på, hvad der står i vejen for den udvikling, du ønsker, og hvad der sker i rummet mellem os.

Det er vigtigt for mig, at du føler dig velkommen hos mig. Og at der er plads til lethed og humor i vores samtaler trods de svære emner, vi eventuelt berører. Jeg er optaget af, at vi sammen, i det rette tempo, giver dig mere indsigt, kropslig frihed og plads til at være dit autentiske jeg, så du fremadrettet nemmere kan leve det liv, du ønsker dig.

Jeg trækker på forskellige metoder og redskaber i mit arbejde, alt efter hvad vi sammen aftaler, at der er behov for og kunne passe til dig. Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk, relationel og eksistentiel referenceramme. Jeg har flere efteruddannelser, bl.a. i mentaliseringsbaseret terapi, traumeterapien EMDR og kognitiv terapi. Jeg er derudover inspireret af mindfulness og yogafilosofi. Jeg vil løbende afstemme om de metoder jeg bruger, er meningsfulde for dig.  

Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde og holder mig opdateret på mit fag gennem kurser, efteruddannelse samt egenterapi. Jeg er tilknyttet KVUC´s Psykologiske Rådgivning, RED Rådgivning, Forælder Fonden samt Ungdomskriminalitetsnævnet som sagkyndig. Jeg arbejder efter de gældende etiske principper for nordiske psykologer, læs mere om de etiske principper, KLIK HER.

Om mig privat: Jeg er født i 1980 i Iran. Jeg kom til Danmark i 1986 som flygtning sammen med min familie. Privat bor jeg med min mand og vores datter.

There is a crack
in everything

That's how
the light gets in…


– Leonard Cohen

Uddannelse & CV

UDDANNELSE
2024
Godkendt specialist i psykoterapi med voksne
2020-2022
2-årig specialistuddannelse i Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT)
til unge og voksne
2017
EMDR-uddannelse
2014-2019
TR-uddannelse og træning ved
Dansk Psykolog Forening og Akademikerne
2010
Autoriseret af Psykolognævnet
2007
Cand.psych. fra Københavns Universitet

Samt flere kortere grunduddannelser, i bl.a. FIT (Feedback-Informed-Treatment), ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi), og kognitiv terapi. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere