TRAUMEFOKUSERET PSYKOTERAPI / EMDR

GENERELT OM TRAUMER: Alle mennesker udsættes for belastninger og svære hændelser igennem livet. Vi er som mennesker heldigvis i vores udgangspunkt meget modstandsdygtige og naturligt helende, og derfor kommer vi os over mange af de svære hændelser i livet uden at blive traumatiseret af det. Om vi får et traume eller ej, afhænger ikke blot […]

UNGDOMSPROBLEMATIKKER

Ungdom indebærer i sin essens at være i gang med at finde og genopfinde sig selv. Som ung skal man finde sin voksne identitet på mange forskellige områder: krop, køn, seksualitet, sociale relationer, skole, arbejde, sociale medier, osv. Overgangen mellem barn og voksen medfører, at alt kan blive taget til overvejelse – og genovervejelse. Alt […]

KULTURELLE OG FAMILIÆRE PROBLEMSTILLINGER

Den familie og den kultur, vi kommer fra, præger i høj grad de personer vi bliver. Men det gør de personer, familier og kulturer, vi vælger til senere i livet også. For nogle mennesker er relationerne til deres familie og deres kultur en relativt uproblematisk eller positiv konstant i deres liv. Mens de for andre […]

EKSISTENTIELLE PROBLEMSTILLINGER

Igennem livet kan vi have perioder, hvor vi oplever, at det er svært at være menneske. Det kan skyldes ydre hændelser i vores omverden, som f.eks. dødsfald, akutte kriser eller tab af relationer (partner, venner, familie eller nære arbejdsrelationer). Men det kan også have med vores indre oplevelsesverden at gøre, f.eks. en uforklarlig livssmerte, identitetskrise, […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere